Vệ binh quốc gia đến trợ giúp việc cứu chữa bệnh nhân Covid

Tính đến ngày 10/9, chỉ có 54.1 phần trăm cư dân trên 12 tuổi được chủng ngừa Covid hoàn toàn và còn hàng chục triệu người khác, vì một lý do nào đó, vẫn chưa chủng ngừa và đã giúp cho Covid hoành hoành, và hàng trăm ngàn người phải vào bệnh viện.

Một trong những tiểu bang có số cư dân chủng ngừa hoàn toàn dưới 50 phần trăm là tiểu bang Kentucky và cũng là nơi mà các nhân viên y tế đang phải làm việc hết sức cứu chữa cho số bệnh nhân bị Covid đang tràn ngập các bệnh viện trong tiểu bang.

Bác sĩ Karan Singh, bác sĩ chuyên khoa về bệnh phổi ở bệnh viện Med Center Health ở thành phố Bowling Green, tiểu bang Kentucky đã nói với đài ABC là những nhân viên y tế đi vào bệnh viện hàng ngày mà có cảm tưởng như là toàn thế giới đang bùng cháy vì phải cứu chữa cho quá nhiều bệnh nhân đang bị nhiễm Covid.

Tính đến ngày thứ sáu 10 tháng 9, có trên 2,600 bệnh nhân bị Covid và phải nằm trong các bệnh viện tiểu bang Kentucky, và đây là số bệnh nhân bị Covid cao nhất ở tiểu bang Kentucky kể từ khi bắt đầu có đại dịch cho đến nay.

Trong vòng 1 tuần trước, có trên 30 ngàn bệnh nhân bị nhiễm Covid ở tiểu bang Kentucky và hiện nay chỉ còn 7 phần trăm số giường trong các khu cấp cứu bệnh viện còn trống chỗ.

Thống đốc Andy Beshear của Kentucky nói rằng chưa hề chứng kiến tình trạng nguy khốn của các bệnh viện tiểu bang như hiện nay và ông nghĩ là các bệnh viện không thể nhận thêm những bệnh nhân bị Covid.

Hiện nay có trên 400 vệ binh quốc gia hợp với các nhân viên của cơ quan cứu cấp liên bang FEMA, đã được gửi tới trợ giúp các bệnh viện trong tiểu bang.

Theo nữ y tá Kerri Eklund của bệnh viện Baptist Health Hardin, bà đã săn sóc nhiều bệnh nhân bị Covid trầm trọng: một vài ngày khi mới vào bệnh viện thì họ bình thường, nhưng ngay sau đó thì tình trạng sức khỏe của những người này xuống dốc một cách đáng sợ.

Những dữ kiện công bố cho biết là 91.6% số bệnh nhân bị Covid và phải nằm bệnh viện từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 8 ở Kentucky đều là những người chưa được chủng ngừa hoàn toàn.

Theo bà Eklund cũng nói là những bệnh nhân bị Covid mà đã chủng ngừa và có phải vào bệnh viện, thì bệnh tình của những người này cũng rất nhẹ, và thường là vì những người này có bệnh tật khác.

Nhận báo giá qua email