VỀ

Mường Mán

Về ngang qua đường cũ

Lá vẫn xanh nguyên màu

Có đôi chùm hoa lạ

Chợt tím vì mong nhau

 

Về ngang qua quán cũ

Nhạc vẫn vang trong chiều

Lời ca như sóng vỗ

Cuốn lòng ta bay theo

 

Về ngang qua song cũ

Đò xưa nay đã già

Trăng hẹn hò thuở nọ

Giờ tách bến nào xa

 

Về ngang qua phố cũ

Lòng đàn theo nhạc mưa

Ngỡ hai đứa còn đứng

Chụm đầu dưới hiên xưa

 

Về ngang qua trường cũ

Không dưng thèm vu vơ

Trái me ai chia nửa

Đến khi nào thôi chua.

Mường Mán

Xem thêm

Nhận báo giá qua email