Vì những không nhất quyết về một thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, nhiều công ty Canada đã di chuyển trụ sở qua Hoa Kỳ.

Ottawa: Theo kết quả của cuộc thăm dò ý kiến của tổ chức phát triển việc xuất cảng ở Canada, the Export Development Canada, thì với chính sách “bế quan tỏa cảng” của tổng thống Trump, đã khiến chủ nhân của nhiều công ty ở Canada đã phải thay đổi đường hướng phát triển.
23 phần trăm chủ nhân các công ty ở Canada được hỏi ý kiến đã tỏ ý lo ngại về những thay đổi của thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ. Trong số những công ty này, 26 phần trăm những chủ nhân đang có ý định di chuyển trụ sở chính qua Hoa Kỳ.
75 phần trăm số hàng xuất cảng của Canada đã qua Hoa Kỳ, và dịch vụ xuất cảng hàng hóa sẽ gặp trở ngại lớn, nếu Hoa Kỳ tìm cách hủy bỏ thỏa ước mậu dịch NAFTA. Và theo nhận định của nhiều giới chủ nhân, thì việc thiết lập trụ sở ở Mỹ sẽ ngăn bớt được những ảnh hưởng một khi Hoa Kỳ muốn hủy bỏ thoả ước này.
Hiện nay ba quốc gia có trong thỏa ước NAFTA là Canada, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ, vẫn còn tiếp tục thương thảo, nhưng dường như sự thương thảo này vẫn chưa đạt được những kết quả mong muốn cho cả ba quốc gia.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email