Vì sao các vùng phía nam Atlanta dư nhiều thuốc chủng ngừa COVID-19

Những tài liệu mới nhất ghi nhận số lượng thuốc chủng ngừa được phân phối khắp nơi cho thấy là những vùng nằm về phía nam của vùng đô thị Atlanta là những nơi đang tồn trữ số lượng thuốc chủng ngừa dư thừa nhiều nhất. 

Số lượng thuốc chủng ngừa được sản xuất mỗi ngày thật ra vẫn chưa đủ để cung ứng cho tất cả cư dân tại Hoa Kỳ. Do đó, khi mỗi đợt thuốc được gửi đến từng nơi, nó vẫn không đủ để đáp ứng với số lượng đông đảo người chờ để lấy hẹn đi chích. Tuy nhiên tại một số nơi, số người đến chích ngừa ít hơn số lượng thuốc được gửi đến, tạo ra một tình trạng dư thừa bất thường và không đồng đều.

Thống kê ghi nhận được từ tổ chức Good RX cho thấy là tại nhiều tỉnh hạt ở phía nam vẫn còn có dư thừa số liều thuốc so với nhiều vùng khác, với nhiều hệ thống tiệm thuốc tây lớn như Rite-Aid, CVS và Walmart, cùng phối hợp với các sở y tế cấp thành phố và tỉnh hạt.

Theo Bác sĩ Jorge Caballero, đồng sáng lập tổ chức The Coders Against COVID để giải quyết những khó khăn gây ra từ đại dịch, những thông tin này và một số các cuộc nghiên cứu cho thấy là có nhiều người dân vẫn còn ngần ngại đi chích ngừa, và những người thuộc phe bảo thủ là thành phần ngần ngại nhất. Điều này giải thích vì sao mà tại nhiều nơi số lượng thuốc chủng ngừa có phần dư thừa vì có một số khá lớn cư dân trong vùng không chịu đi chích ngừa. Ngoài ra, tại những vùng nông thôn, phương tiện di chuyển của nhiều người dân cũng bị giới hạn, và những người đi làm trong ngày ít có thì giờ rảnh trong ngày để đi chích ngừa, cộng với khó khăn phải sử dụng mạng trực tuyến để ghi danh, từ đó dẫn đến tỉ lệ đi chích ngừa của khối này cũng thấp hơn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email