Vì thiếu nhân viên, thành phố Philadelphia phải mướn một nhân viên cứu hộ đã 70 tuổi

Philadelphia: Những tin tức loan báo trong những ngày trước ở thành phố Toronto là nhiều hồ bơi công cộng trong thành phố, trong mùa hè năm nay, sẽ không được mở cửa vì chính quyền thành phố không kiếm đủ các nhân viên cứu hộ ( lifeguard).
Tình trạng thiếu lifeguard cũng xảy ra ở nhiều nơi ở Bắc Mỹ và trong đó có thành phố Philadelphia.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 20 tháng 6, vì thiếu nhân viên cứu hộ cho nên thành phố Philadelphia đã phải mướn một cụ 70 tuổi làm nghề lifeguard trong mùa hè năm nay.
Bà Robin Borlandoe năm nay 70 tuổi, đã được chứng chỉ làm nghề nhân viên cứu cấp từ năm 1968, về hưu từ lâu, nhưng đã đáp lời kêu gọi của chính quyền thành phố, đang cần thêm những nhân viên cứu hộ.
Trong tháng 5 vừa qua, bà Borlandoe đã phải qua một cuộc thi lại để được nhận giấy chứng nhận hành nghề. Những ứng viên cùng thi với bà Borlandoe phần đông là những thiếu niên nam nữ mới 17 tuổi.
Bà Borlandoe đã đậu phần thi lại và đã có giấy chứng nhận hành nghề lifeguard cho thành phố Philadelphia.
Thành phố Philadelphia có 65 hồ tắm công cộng và vẫn còn thiếu khoảng 60 lifeguards làm việc trong mùa hè năm nay.