Victoria ủng hộ việc trồng thực phẩm trong nhà kính của thành phố

Một chương trình được đưa ra để đối phó với đại dịch, nhằm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực ở Victoria có thể trở thành một chương trình thường niên. Chương trình mang tên “Get Growing Victoria” đã sử dụng nhà kính thành phố để trồng thực phẩm – điều chưa từng xảy ra kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai – được phân phát cho cư dân. Kể từ khi chương trình được đề xuất vào tháng 3, 42 tổ chức đối tác đã phân phát hơn 80.000 suất ăn cho cộng đồng.

Hội đồng đã thông qua một đề nghị từ nghị viên Ben Isitt và nghị viên Jeremy Loveday khuyến nghị hội đồng xác nhận về nguyên tắc việc tiếp tục chương trình “Hãy Vun trồng Victoria” như một chương trình hàng năm. Đề nghị ngày 1 Tháng 10 cũng yêu cầu nhân viên báo cáo lại kết quả của chương trình năm 2020 và về tác động của việc tiếp tục chương trình hàng năm vào năm 2021 và những năm trong tương lai, cùng với việc xin ý kiến ​​của các bên liên quan về việc tiếp tục chương trình. Nghị viên Jeremy Loveday viết trên Twitter: “Chương trình này nên diễn ra hàng năm, dù có đại dịch hay không.”

Xem thêm

Nhận báo giá qua email