Vidan Foundation.inc gây quỹ

Lớp học do Vidan Foundation sáng lập

Hôm 6-3, Hiệp hội thiện nguyện Vì Dân (Vidan Foundation.inc) đã tổ chức buổi cơm gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn vùng Southwest Houston,Texas. Có rất đông đồng hương tham dự, qui tụ nhiều mạnh thường quân, đại diện các đoàn thể, các anh chị em nghệ sĩ với những tấm lòng đã từng đóng góp cho quỹ hoạt động của Hiệp hội thiện nguyện Vì Dân. Với sự yểm trợ đó, đêm gây quỹ đã thành công tốt đẹp.

Hiệp hội thiện nguyện Vì Dân xuất xứ từ câu lạc bộ Hoa Mai, một hội thiện nguyện tư nhân, khởi đầu bằng sự trợ giúp nhân đạo có tầm vóc gọn nhỏ ở VN từ năm 2006.

Vào tháng 3-2014, Vidan Foundation.inc, gọi vắn tắt là VDF, được chính thức thành lập tại Texas theo quy chế bất vụ lợi, phi chính phủ, chủ trương trợ giúp trực tiếp những người có nhu cầu khẩn thiết, đặc biệt là trẻ em, đồng thời phối hợp và yểm trợ các công tác có cùng chủ trương.

Hiệp hội được quản trị bởi Hội đồng quản trị và điều hành bởi một ban điều hành, toàn thể thành viên trong nhóm đều làm việc với tinh thần thiện nguyện và không nhận lương.
Tin, ảnh: Bạch Cúc

Hinh 8

Hinh 5

Xem thêm

Nhận báo giá qua email