Việc Canada thâu nhận những thuyền nhân tỵ nạn người Việt 40 năm trước, đã là một kiểu mẫu cho thế giới noi theo.

Ottawa: Năm nay 2019, kỷ niệm 40 năm ngày Canada thâu nhận hàng chục ngàn thuyền nhân tỵ nạn đến từ Việt Nam, và ở các quốc gia xung quanh như Cam Bốt, Lào.
Nhìn lại cách thức thu nhận những thuyền nhân tỵ nạn của 40 năm trước, cho thấy việc thâu nhận những người tỵ nạn của Canada có thể xem là một khuôn mẫu cho nhiều quốc gia trên thế giới.
Luật về việc thâu nhận những người tỵ nạn, được thông qua ở quốc hội Canada vào năm 1978, có chương trình bảo trợ những người tỵ nạn từ những tư nhân, và Canada là quốc gia đầu tiên trên thế giới có chương trình này.
Các tổ chức từ thiện như các nhà thờ, các cộng đồng những người thiểu số, tập hợp những gia đình có thể quyên góp tiền, đứng ra bảo trợ cho những người tỵ nạn vào Canada. Trong chương trình này, chính quyền liên bang sẽ bảo trợ theo tỷ lệ 1 ăn 1: cứ một người tỵ nạn được các tổ chức tư nhân bảo trợ, chính quyền liên bang sẽ bảo trợ thêm 1 người.
Các tổ chức tư nhân bảo trợ tài chánh cho những người tỵ nạn trong năm đầu, và đến năm thứ nhì mà nếu những người tỵ nạn vẫn chưa có khả năng tài chánh thì chính quyền liên bang sẽ hỗ trợ.
Chương trình bảo trợ những người tỵ nạn từ những tổ chức tư nhân cũng đã được thực hiện những năm sau: từ năm 2003 cho đến 2008, Canada thâu nhận 37 ngàn người tỵ nạn Iraq , và mới đây là 40 ngàn người tỵ nạn Syria.