Việc chính quyền tỉnh bang cho tăng mức lương tối thiểu,sẽ làm mất đi hàng chục ngàn công việc.

Toronto:  Trong hôm thứ ba ngày 12 tháng 9,cơ quan theo dõi tài chánh tỉnh bang Ontario, the  Ontario’s Financial Accountability Office (OFAO), đã lên tiếng báo động là việc chính quyền tỉnh bang cho giatăng mức lương tối thiểu lên $15 một giờ, sẽ cắt giảm đi 50 ngàn công ăn việc làm.

Cũng theo cơ quan theo dõi tài chính OFAO  thì phần lớn những công việc bị mất đi là những việc dành cho những thiếu niên và những ngừoi trẻ.

Bản tường trình cho biết là  với mức lương tối thiểu gia tăng, chủ nhân của nhiều cơ sở thương mại nhỏ ở tỉnh bang Ontario sẽ không có đủ tiền mướn nhiều nhân viên như trước và sẽ cho cắt giảm  bớt nhân viên.

Cũng theo bản tường trình  thì số công ăn việc làm bị mất đi vì tăng mức lương tối thiểu, có thể cao hơn con số mà chính quyền tỉnh bang đã tiên đoán.

Theo dự trù, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ cho gia tăng mức lương tối thiểu hiện ở mức $11.40 một giờ lên $14 một giờ vào ngày 1 tháng giêng năm tới 2018, và gia tăng lên đến $15 một giờ vào đầu năm 2019.

Theo nhận định của cơ quan kiểm soát tài chánh thì việc gia tăng lương của chính quyền liên bang không làm giảm tình trạng nghèo đói của cư dân: chỉ có 27 phần trăm những gia đình nghèo sẽ có tình trạng tài chánh tốt đẹp hơn vì sự gia tăng của mức lương tối thiểu.

Nhiều nhóm những cơ sở thương mại nhỏ và lớn ở tỉnh bang Ontario đã phản đối việc cho gia tăng lương tối thiểu của chính quyền tỉnh bang Ontario.