Việc chủng ngừa covid ở Do Thái thành công!

Jerusalem: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 12 tháng 2, thì các dữ kiện sơ khởi thu lượm được từ việc chủng ngừa covid ở Do Thái, cho thấy đã có những thành công.
Do Thái là quốc gia mà tỷ lệ chủng ngừa covid cao nhất thế giới: 3.5 triệu trong số 9 triệu dân Do Thái được chích ngừa hay 72.2 phần trăm dân số, so với 14.5 phần trăm dân Mỹ được chủng ngừa và tại Canada chỉ có 3.15 phần trăm dân số được chích ngừa.
Với tỷ lệ số người chủng ngừa cao nhất và dùng thuốc chủng Pfizer, đã giúp cho công ty Pfizer có những dữ liệu tìm hiểu xem kết quả của việc chủng ngừa covid bằng thuốc chủng của công ty này.
Ngoài ra theo những nguồn tin thân cận , một trong những lý do mà Do Thái có thể nhận được hàng triệu liều thuốc chủng Pfizer trong khi số lượng thuốc chủng mà công ty Pfizer gửi đến Canada nhỏ giọt, là vì Do Thái bằng lòng mua thuốc chủng cao hơn giá thị trường.
Xem ra thời nào cũng có những mánh mung, và sống “ngây thơ cụ” lúc nào cũng tin vào sự công bằng thẳng thắn như thủ tướng Trudeau thì chẳng làm nên cơm cháo gì!
Theo các kết quả của cuộc kiểm kê của các chuyên gia y tế về chương trình chủng ngừa ở Do Thái, thì sau khi chủng ngừa 2 mũi thuốc khoảng 3 tuần lễ, thì tỷ lệ những người lây nhiễm covid đã giảm 53 phần trăm, số người bị nhiễm và phải vào bệnh viện điều trị giảm 31 phần trăm.
Có những lo ngại là về những loài covid biến thể, nhưng qua các cuộc kiểm kê thì nếu những loại thuốc chủng ngừa covid của công ty Pfizer có thể ngăn chận được những loài covid biến thể, sau khi chích ngừa 2 mũi được 22 ngày.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email