Việc hủy bỏ việc lưu hành đồng 1 xu, có lợi cho những chủ tiệm tạp hóa.

Vancouver, British Columbia: Theo một bản nghiên cứu của một sinh viên ngành kinh tế và toán của trường đại học UBC ở thành phố Vancouver thì việc chính quyền liên bang cho hủy bỏ việc dùng đồng 1 xu đã gây những thiệt thòi cho những người tiêu thụ.
Bản nghiên cứu của cô Chritina Cheng, sinh viên năm thứ ba của trường đại học UBC cho thấy là khi chính quyền liên bang cho hủy bỏ việc dùng đồng 1 xu, thì những tính toán khi mua hàng hóa ở Canada đã được dựa vào căn bản của đồng 5 xu: mua một món hàng trên 3 xu thì tính thành 5 xu.
Thí dụ bạn mua một món hàng với giá $3.23 thì bạn sẽ phải trả $3.25, còn nếu giá món hàng đó là $3.22 thì bạn sẽ chỉ phải trả $3.20.
Theo những tính toán của cô sinh viên Cheng thì việc tính tiền dựa trên đồng 5 xu, đã làm lợi cho giới chủ nhân của các tiệm tạp hóa ở Canada hàng năm một số tiền là 3.27 triệu dollars.
Cô Cheng và những người bạn đã bỏ ra một tháng rưỡi để tính toán 18 ngàn món hàng ở các tiệm tạp hóa trong thành phố , dùng những dữ kiện này đem vào hệ thống điện toán và dùng những tính toán của môn toán học, và đã đưa đến kết quả trên.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email