Việc khai thuế lợi tức năm nay, cũng như việc xin thẻ thông hành sẽ bị đình trệ, khi nghiệp đoàn công chức liên bang đình công.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 19 tháng 4, khoảng hơn 155 ngàn công chức liên bang Canada đã đình công, sau khi nghiệp đoàn công chức và giới chức trong chính quyền, đã thất bại trong việc đi đến một thỏa thuận vào chiều hôm thứ ba 18 tháng 4.
Tuy cuộc đình công diễn ra nhưng những cuộc thương thảo giữa đại diện nghiệp đoàn công chức liên bang cũng như giới chức trong chính quyền, vẫn tiếp diễn, với hy vọng là cả hai bên sẽ đi đến một thỏa hiệp trong những ngày sắp tới.
Theo những nguồn tin báo chí thì nghiệp đoàn công chức liên bang đòi tăng lương 13 phần trăm trong vòng 3 năm sắp đến, trong khi chính quyền liên bang chỉ thỏa thuận cho gia tăng lương 9 phần trăm trong 3 năm tới.
Nhiều chuyên gia tài chánh cũng lên tiếng cho là việc đại diện nghiệp đoàn công chức đòi tăng lương 13 phần trăm là việc khó thực hiện được, khi đa số cư dân Canada vẫn còn gặp những khó khăn trong thời lạm phát phi mã?
155 ngàn công chức trực thuộc nhiều lãnh vực khác nhau như công chức làm cho bộ ngoại giao, công chức làm cho bộ di trú và tỵ nạn, công chức làm cho sở thuế Canada…
Có 39 ngàn công chức làm cho sở thuế Canada trực thuộc nghiệp đoàn công chức liên bang.
Theo những tin tức từ sở thuế Canada thì cuộc đình công của nhân viên sở thuế sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến việc khai thuế lợi tức trong năm nay.
-Sẽ có những trì trệ cho những người khai thuế lợi
tức bằng đơn lấy từ bưu điện, trong việc nhận
tiền hồi thuế. Thành ra sở thuế Canada khuyến khích cư dân nên khai thuế qua mạng internet.
-Những người điện thoại đến sở thuế, để hỏi tin tức về thuế vụ thương mại cũng như các câu hỏi khác, sẽ phải chờ đợi lâu hơn, so với thời gian phải chờ đợi trong những năm trước đó.
-Những tiền trợ cấp cho gia đình, tiền hưu bổng, tiền già.. có thể chậm trễ và người ta có thể phải chờ đợi.
-Tuy nhiên hạn chót phải nộp đơn khai thuế lợi tức cho năm ngoái 2022, vẫn là ngày 1 tháng 5 sắp tới, cũng như hạn chót phải đóng tiền thiếu thuế cũng là ngày 1 tháng 5.
-Việc cấp phát thẻ thông hành cho cư dân có thể sẽ bị chậm trễ hay phải tạm thời ngưng hoạt động.
-Các trung tâm Dịch Vụ Canada, Service Canada sẽ chỉ cứu xét những vấn đề liên quan đến tiền bảo hiểm thất nghiệp, tiền hưu công CPP, tiền già OAS
-Những đơn xin bảo trợ thân nhân từ các nước ngoài, sẽ bị đình trệ trong việc cứu xét.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email