Viên hạt trai thiên nhiên lớn nhất thế giới trị giá đến 90 triệu dollars.

Mississauga, Ontario: Một người đàn ông ở thành phố Mississauga đã kinh ngạc và vui mừng khi biết là viên hạt trai mà ông ta thừa hưởng của người cô, đã có trị giá từ 60 triệu dollars lên đến 90 triệu dollars.
Đây là viên hạt trai lớn nhất thế giới nặng 27 ký lô và được đặt tên là “Giga Pearl”,nặng gấp 4 lần viên hạt trai Lão Tử, là viên hạt trai lớn nhất hiện nay.
Ông Abraham Reyes, năm nay 34 tuổi, đã được bà cô của ông cho ông viên hạt trai này vài năm trước, và ông đã cất viên hạt trai trong hộp an toàn ở ngân hàng.
Ông nội ( ngoại) của ông Reyes đã mua một con ngao ( clam) rất lớn từ một ngư phủ trên một bãi biển ở Phi Luật Tân vào năm 1959, và khi mang con ngao này về nhà, thì mới khám phá là trong con ngao này có viên hạt trai.
Viên hạt trai sau đó được giao cho bà cô của ông Reyes, vì bà này là người thích lưu trữ những kỷ vật của gia đình.
Tuy giữ viên hạt trai lớn, nhưng đại gia đình của ông không biết giá trị của nó, và nhiều người còn chẳng biết đó là một viên hạt trai!
Mới đây ông Reyes đem viên hạt trai đến nhờ hai chuyên viên về quý kim định giá, thì mới biết là trị giá của viên hạt trai này từ 60 triệu dollars lên đến 90 triệu dollars.
Nói với phóng viên của đài CBC ở Toronto, ông Reyes cho biết viên hạt trai này vô giá đối với ông.
Ông Reyes cũng đã làm một cái giá bằng vàng hình con bạch tuộc, để giữ viên hạt trai này.
Ông Reyes hiện cho trưng bày viên hạt trai này ở một trung tâm triển lãm trong thành phố Toronto.
Ông cũng nói rằng ông muốn đem viên hạt trai này đi trình diễn trên toàn thế giới, để thế giới biết về viên hạt trai lớn nhất thế giới này.