Viet-Can Helping Hands gây quỹ cho bệnh viện Princess Margaret

Nhóm Viet-Can Helping Hands (Together we care), hôm thứ bảy 14/11, đã tổ chức buổi gây quỹ cho bệnh viện Ung thư Princess Margaret tại Milan Banquet Hall, 1989A Dundas St., Mississauga, nhằm quyên góp tối thiểu $25.000, để có được bảng khắc tên Cộng đồng Việt Nam trong bệnh viện.

Sau nghi thức khai mạc, ca sĩ Ái Ly, trưởng nhóm tổ chức cho biết, việc gây quỹ là một hành động nhằm mục đích “đền ơn đáp nghĩa đối với đất nước Canada đã cưu mang người Việt bỏ nước đi tìm Tự Do và cũng để tri ơn hệ thống chăm sóc sức khỏe Canada đã các cung cấp dịch vụ phục vụ cộng đồng người Việt”.

Bác sĩ Lê Quỳnh cho biết Y tế Canada rất cần tài chánh để thực hiện các nghiên cứu y khoa, điều trị bệnh nhân và tìm các phương pháp chữa trị mới.

Theo kết quả sơ khởi, Viet-Can Helping Hands đã quyên góp được $30.000 vượt quá mức mong đợi. Phần chi phí tổ chức hoàn toàn do nhóm Viet-Can Helping Hands tự túc đài thọ.

Ngân khoản chính thức nhận được từ những ân nhân trong đêm gây quỹ sẽ được thông báo sau khi tổng kết.

Tin tức khác...