Việt Nam cho du khách ngoại quốc đến đảo Phú Quốc

Hà Nội: Theo những tin tức vừa loan báo, chính quyền cộng sản Hà Nội sẽ cho du khách ngoại quốc đến viếng thăm đảo Phú Quốc, bắt đầu từ tháng 10 sắp đến?
Theo tin từ chính quyền Hà Nội thì đảo Phú Quốc sẽ được tạm thời mở cửa đón du khách ngoại quốc trong vòng 6 tháng sắp tới.
Trong những tháng qua, Việt Nam đã cấm không cho du khách ngoại quốc đến thăm viếng, vì phải đương đầu với làn sóng đại dịch khủng khiếp nhất từ loài vi rút biến thể delta.
Theo tin của chính quyền thì những du khách đã chủng ngừa hoàn toàn và phải thử nghiệm âm tính với covid, sẽ được đến thăm viếng hòn đảo du lịch này.
Số thương vụ của ngành kỹ nghệ du lịch ở Việt Nam hàng năm lên đến 31 tỷ Mỹ kim hay 12 phần trăm số tổng sản lượng quốc gia.
Cũng theo tin tức loan báo thì chính quyền Việt Nam sẽ chủng ngừa hoàn toàn tất cả cư dân trên đảo Phú Quốc, trước khi nhận du khách đến thăm viếng.
Tính đến nay tại Việt Nam có trên 570 ngàn người nhiễm covid và có 14,400 người chết.