Việt Nam dự kiến giảm gần 350 ngàn hecta đất trồng lúa

Chính phủ Việt Nam dự kiến từ nay đến năm 2030 sẽ giảm gần 350 ngàn hécta đất trồng lúa. Truyền thông nhà nước loan tin vừa nói hôm 29/10.

Cụ thể, khi trình Quốc hội VN kế hoạch này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, đến năm 2030 diện tích đất trồng lúa và lúa kết hợp với các cây lương thực chỉ còn 3,568 triệu hecta.

Trong 10 năm qua, đất trồng lúa của Việt Nam đã giảm 202,93 ngàn hecta, chủ yếu tại vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long để chuyển sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp…

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường VN, trong 10 năm vừa qua, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 226,04 ngàn hecta, năm 2020 đã đạt 3,93 triệu hecta.

Với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, với tỷ trọng chiếm 40% GDP… Chính phủ dự kiến đến năm 2030 sẽ có 210,93 ngàn hecta đất khu công nghiệp, tăng 120,1 ngàn hecta so với năm 2020.

Nhận báo giá qua email