Việt Nam không còn được xem là một quốc gia đang phát triển

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 14 tháng 2, chính quyền tổng thống Trump, đã hủy bỏ quyền đặc nhiễm thương mại cho trên 20 quốc gia trên thế giới, mà trong số đó có Việt Nam.
Những quốc gia này, trước đây được hưởng những đặc quyền trong việc giao thương với Hoa Kỳ, vì được xem là các quốc gia đang phát triển.
Theo giới chức ở tòa Bạch Ốc thì những quốc gia được hưởng những đặc quyền này, đã gây khó khăn, không công bằng cho các công ty Mỹ trong việc cạnh tranh với các công ty của trên 20 quốc gia vừa bị mất quyền đặc nhiễm.
Trong số các quốc gia bị mất quyền đặc nhiễm khi giao thương với Hoa Kỳ, còn có cả Trung quốc… cường quốc kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email