Việt Nam xếp hạng sau Lào và Cam Bốt về tự do kinh tế.

Hoa Thịnh Đốn:Theo bảng sắp hạng về “chỉ số tự do kinh tế năm 2018” của Quỹ Heritage ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, phổ biến hôm thứ sáu 2 tháng 2, thì nếu nói về tự do kinh tế thì Việt Nam được xếp hạng 141 trong tổng số 180 quốc gia mà quỹ Heritage lập danh sách, thua cả các nước Lào, Cam Bốt, Miến Điện ( Myanmar).
10 quốc gia đứng đầu bảng theo thứ tự từ cao xuống thấp là Hồng Kông, Tân Gia Ba, Tân Tây Lan, Thụy Sĩ, Úc Đại Lợi, Ái Nhĩ Lan, Estonia, Anh, Canada và United Arab Emirates.
10 quốc gia đứng cuối bảng sắp hạng từ hạng cao xuống đến hạng đèn đỏ là Bắc Hàn, Venezuela, Cuba, Congom Eritrea, Guinea, Zimbabwe, Bolivia, Algerie và Djibouti.
Hoa Kỳ đứng hàng thứ 12 trong bảng sắp hạng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email