Vinh danh Cờ vàng tại Houston City Hall

Để nhắc nhở giới trẻ về lá cờ chính nghĩa, lá cờ vàng ba sọc đỏ, hôm 14/5, Ban Đại diện cộng đồng người Việt Quốc Gia Houston và VPC đã tổ chức ngày vinh danh lá cờ vàng từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Houston City Hall, với sự hiện diện của nhiều dân cử Mỹ Việt, giới truyền thông Mỹ Việt và đông đảo đồng hương.

Bạch Cúc