Với số bệnh nhân Mỹ bị covid gia tăng, các bệnh nhân “sống hay chết” sẽ tùy thuộc các bác sĩ.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 9, bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ đã lên tiếng báo động là với số bệnh nhân bị covid gia tăng mạnh, bác sĩ của các khu khẩn cấp của nhiều bệnh viện Mỹ sẽ phải làm một quyết định ” sống hay chết” là bệnh nhân nào sẽ được đưa vào khu cấp cứu trước?
Tình trạng này đã từng xảy ra ở nhiều bệnh viện nước Ý trong làn sóng đại dịch covid đầu tiên.
Bác sĩ Fauci nói với phóng viên đài truyền hình CNN là các khu cấp cứu nhiều bệnh viện đã gần chật những bệnh nhân và các bác sĩ sẽ quyết định “sống hay chết” trong những ngày sắp tới?
Tình trạng khủng hoảng đã đến ở các bệnh viện ở tiểu bang Mississippi, là tiểu bang có tỷ lệ cư dân chủng ngừa covid thấp nhất nước Mỹ: chỉ có 38 phần trăm cư dân tiểu bang này đã chủng ngừa.
Tại bệnh viện trường đại học Mississippi, các khu cấp cứu và khu chăm sóc đặc biệt đã chật những bệnh nhân bị covid, và bệnh viện này đã phải cho số bệnh nhân covid không có giường, nằm ở hành lang và ngay trong phòng lựa bệnh ( triage rooms).
Theo bác sĩ Risa Moriarity, phó trưởng khu cấp cứu của bệnh viện trường đại học Mississippi thì những bác sĩ làm việc trong bệnh viện suốt ngày và khi xong việc về nhà kiệt sức trong những cố gắng chữa trị cho những người không chịu bảo vệ cho mình và cho những người xung quanh, khi họ không chịu đi chủng ngừa và cuối cùng phải vào nằm trong khu cấp cứu.
Tính đến ngày thứ bảy 4 tháng 9, chỉ có 53 phần trăm cư dân Mỹ trên 12 tuổi, được chủng ngừa covid hoàn toàn.

Tin tức khác...