Vua Charles đệ tam sẽ là quốc vương của những quốc gia nào trên thế giới

London, Anh quốc: Sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời, hoàng thái tử Charles lên ngôi với danh hiệu là vua Charles đệ tam.
Không những vua Charles là vua, trên danh nghĩa, của nước Anh vì người lãnh đạo nước Anh là một thủ tướng do dân bầu lên, vua Charles còn là quốc vương của khối Thịnh Vượng Chung ( The Commonwealth).
Khối Thịnh Vượng Chung bao gồm 56 quốc gia trên thế giới và những nước quan trọng trong khối Thịnh Vượng Chung là Canada, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan…
Khối Thịnh Vượng Chung được thành lập từ thời có đế quốc Anh, khi nhiều thuộc địa của đế quốc này tập hợp thành một khối.
Cho đến năm 1949 thì có nhiều quốc gia trong khối Thịnh Vượng Chung rời bỏ khối và việc gia nhập này không còn bắt buộc nữa, mà là tự nguyện..
Trong số 56 quốc gia trong Khối Thịnh Vượng Chung bây giò, có nhiều quốc gia không công nhận vua Charles là vua trên danh nghĩa của xứ họ.
15 quốc gia nhận vua Charles là vua gồn có Canada, Úc Đại Lợi, Bahama, Jamaica, Antigua, Tân Tây Lan, Anh quốc..
Nhiều quốc gia trong khối Thịnh Vượng Chung nhận vua Charles là người đứng đầu khối Thịnh Vượng Chung này, nhưng không phải là vua của xứ của họ.
Gần đây nhất xứ Barbados trong năm ngoái 2021, cư dân xứ Barbados đã bỏ phiếu không nhận nữ hoàng Anh là người lãnh đạo của xứ Barbados này nhưng vẫn ở trong khối Thịnh Vượng Chung.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email