Vùng đại thủ phủ Toronto trong cơn bão tuyết

Toronto: Một trận bão tuyết lớn đã thổi đến miền nam của tỉnh bang Ontario trong hai ngày thứ hai 15 tháng 2 và thứ ba 16 tháng 2.
Ảnh hưởng của trận bão kéo dài từ các thành phố London , qua vùng đại thủ phủ Toronto và lên đến tận thành phố Kingston.
Trận bão tuyết thổi đến vùng đại thủ phủ trong những ngày mà học sinh ở tỉnh bang Ontario được trở lại trường.
Có hai trận bão tuyết liên tiếp nhau: một trận diễn ra vào sáng hôm thứ hai, và trận thứ nhì thổi đến từ chiều hôm thứ hai qua đến sáng hôm thứ ba.
Số lượng tuyết rơi trong vùng đại thủ phủ lên đến 20 cm, trong khi ở những thành phố như thành phố Hamilton, số lượng tuyết rơi lên đến 30 cm.
Trong tuần kể từ ngày 15 tháng 2, tuyết rơi nhiều và cái lạnh của gió khiến cho nhiệt độ ở vùng đại thủ phủ Toronto xuống thấp, nhưng cũng những tin vui : theo những tiên đoán của khí tượng gia Dave Phillips, thì nhiệt độ trong tuần lễ sau đó 22 tháng 2, đã ấm trở lại và cùng một lúc với những hy vọng của cư dân trong vùng đại thủ phủ, là chính quyền tỉnh bang sẽ cho bãi bỏ lệnh phong tỏa, cho phép hàng quán được mở cửa lại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email