Vùng Halton trong tỉnh bang Ontario bắt đầu cho chủng ngừa những người từ 65 tuổi trở lên

Oakville: Theo những loan báo hôm thứ ba ngày 30 tháng 3, các cư dân sống trong khu vực Halton của tỉnh bang Ontario sẽ được ghi danh chủng ngừa covid.
Vùng Halton nằm ở phía tây của vùng Peel và thành phố Toronto, trong khu vực “Móng Ngựa Vàng” bao gồm những thành phố Oakville, Burlington, Milton…
Như thế vùng Halton là vùng đầu tiên ở tỉnh bang Ontario cho chích ngừa những cư dân từ 65 tuổi trở lên.
Thành phố Toronto hiện vẫn chỉ cho chủng ngừa những người từ 70 tuổi trở lên.
Cũng như vùng Peel và thành phố Mississauga và Brampton, hiện nay chỉ chủng ngừa cho các người từ 70 tuổi trở lên.
Tuy nhiên với những e ngại của nhiều quốc gia trong việc dùng thuốc chủng Astra Zeneca, số người Canadians được chủng ngừa bằng thuốc Astra Zeneca sẽ gia tăng, vì các quốc gia khác không dùng, cho nên người ta hy vọng những người ở lớp tuổi từ 60 tuổi trở lên, sẽ được chủng ngừa sớm ở tỉnh bang Ontario.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email