Vùng Peel bị thắt chặt xuống cấp mầu đỏ vì số người nhiễm gia tăng

Mississauga: Số người nhiễm covid ở Canada và ở tỉnh bang Ontario đã gia tăng mạnh trong ngày thứ bảy 7 tháng 11.
Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ bảy thì trong 24 tiếng đồng hồ trước đó, có thêm 1,132 người nhiễm covid, lại thêm một con số kỷ lục.
Và trong ngày thứ bảy 7 tháng 11, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã gia tăng những giới hạn của vùng Peel từ cấp màu cam lên cấp mầu đỏ.
Vùng Peel nằm trong vùng đại thủ phủ Toronto và bao gồm 3 thành phố là Mississauga, Brampton và Caledon.
Khi một vùng ở vào cấp mầu đỏ thì các nhà hàng, các quán rượu, các rạp hát, các phòng tập thể dục vẫn được quyền mở cửa ở tỉnh bang Ontario, nhưng số khách hàng, số người được quyền đi xem xi nê, số người tập thể dục thì chỉ được tối đa 10 người trong cùng một lúc.
Như thế tuy được quyền mở cửa, nhưng có chủ nhân nào muốn mở cửa trong thời gian bị liệt kê ở cấp mầu đỏ? chủ nhân các cơ sở này sẽ không kiếm đủ lợi nhuận cho số khách hàng ít ỏi.

.”

Xem thêm

Nhận báo giá qua email