WEED-BE-GONE: TRỪ CỎ DẠI KHÔNG DÙNG THUỐC ĐỘC

Hàng năm cử vào xuân qua hè sân vườn bị cỏ dại hoặc là lá lớn hay loại có hoa vàng Pisenlit (Đái trên giường), thuốc trừ cỏ dại thì toàn thuốc độc hại.
Đây là thuốc trừ cỏ dại, không độc:
1 Gallon Vinegar (dấm)
2 Cups EPSOM SALT: Bath salts for a relaxing mineral bath, Sel de bain pour obtenir un bain minéralisé favorisant la détente ( Sulfate de Magnesium, MgSO4-7H2O, muối này còn dùng để tắm, có thể mua ở Pharmacie hay các chợ.
1/4 cup Dawn Dish Soap (The Blue Original) Xà phòng rửa chén hiệu DAWN màu xanh loại Ultra.
CHÚ Ý
– It will kill anything you spray it on
– Just mix and spray in the morning, after the dew has evaporated.
– Walk away
– Go back after dinner and the Weed are all gone
– Cheaper than anything you can buy anywhere.
– One gallon Weed be gone 5$
(Cỏ sẽ cháy vàng và cỏ dại sẽ chết nhưng sau vài lần tưới nước và cắt cỏ cỏ sẽ xanh trở lại và cỏ dại sẽ biến mất, đừng lo cỏ bị chết, bảo đảm trăm phần trăm)
Good luck
LHCT

Nhận báo giá qua email