Wifi sắp phủ sóng toàn hệ thống métro

Cho đến nay, 61 trong số 68 trạm métro đã có dịch vụ Wifi.
Một dự án trị giá 50 triệu đô-la nhằm mở rộng vùng phủ sóng Wifi LTE trên toàn hệ thống xe điện ngầm Montréal đã bước vào những chặng cuối cùng, với thông báo hồi tuần qua rằng hai trạm métro Radisson và Honoré-Beaugrand hiện đã có sóng.
Những trạm này trở thành trạm thứ 60 và 61 của Montréal có các dịch vụ Wifi trong các trạm và đường hầm. Tất cả những nơi còn lại bây giờ là các trạm ở đầu phía tây của tuyến métro Xanh giữa các ga Lionel-Groulx và Angrignon.
Dự án, khởi công vào năm 2014, được tài trợ bởi bốn nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn ở Québec – Bell, Rogers, Telus và Vidéotron – với công việc được thực hiện qua đêm khi hệ thống xe điện ngầm đóng cửa.
Mạng lưới dự trù được hoàn thành trong năm 2020 và trung bình đã kết nối khoảng một trạm một tháng, có nghĩa là tất cả 68 trạm sẽ có dịch vụ không dây vào cuối năm 2020.
Thế Lai (Theo Gazette)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email