Wow!! Một người Việt ở Canada trúng số độc đắc 60 triệu dollars

Edmonton, Alberta:Ông Trương Bốn, một người Việt ở thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta trúng số độc đắc 60 triệu dollars, trong kỳ xổ số vào ngày 26 tháng 10 năm 2018, và cho đến hôm nay thứ tư 28 tháng 8 năm 2019, mới ra nhận: hơn 10 tháng!
Tưởng cũng nên nói thêm là nếu không ra lãnh tiền trúng số trong vòng 1 năm, thì vé số sẽ không còn giá trị.
Khi các phóng viên báo chí hỏi ông Bốn là ông có cảm tưởng ra sao, khi biết mình trúng 60 triệu, thì ông này trả lời là tôi đã cười rất to ( I have a big grin)
Sau khi biết tin mình trúng số, ông Bốn điện thoại cho vợ nhưng không nói cho vợ biết là ông ta trúng số độc đắc. Ông Bốn cũng nói là ông giữ kín chuyện ông trúng số vì ông phải suy nghĩ kỹ lưỡng là ông ta sẽ phải làm những gì!
Ông Bốn cho biết ông sẽ trả hết nợ nhà và làm một chuyến đi nghỉ hè, sau đó thì ông ta cũng chưa biết làm gì với số tiền trúng số, cho dù ông ta đã ..suy nghĩ gần 1 năm trời.
Không lãnh số tiền trúng 60 triệu dollars trong vòng 1 năm, và với mức lời 3 phần trăm, ông Bốn đã mất đi một số tiền lời 1.8 triệu dollars. Quả là một chuyện suy nghĩ ..rất đắt giá !!
Ông Bốn cho biết khi ông mua vé số, ông luôn luôn mua những số sau 2,3,4,8,9,20,30 và 45 trong vòng gần 20 năm qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email