Xa lộ Vòng Đai Lớn Nhất tại Houston sẽ được nới rộng dù chưa được hoàn tất

Xa lộ Vành Đai vừa là một hệ thống xa lộ giúp nối kết việc di chuyển đến mọi khu vực trong thành phố một cách dễ dàng và mau chóng, đồng thời cũng được xem như là lằn ranh xác định biên giới của một thành phố giữa hai phần nội thành và ngoại ô.
Thành phố Houston có xa lộ vành đai đầu tiên là 610 Loop được bắt đầu từ giữa thập niên 1950 và hoàn tất vào năm 1973. Sau đó, thành phố tiếp tục phát triển mạnh với dân số và diện tích để tạo ra nhu cầu thiết lập một vòng đai mới là Xa lộ Beltway 8, bắt đầu từ năm 1985 với nhiều giai đoạn và hoàn tất vào năm 1990 với tổng cộng chiều dài khoảng 28 dặm.
Một hệ thống các xa lộ FM khác rộng lớn hơn có tên là Highway 6 đã có từ năm 1939 tại nhiều vùng bao quanh thành phố nhưng không thực sự nằm trong một hệ thống phát triển đồng bộ và có kế hoạch theo kiểu xa lộ vành đai do bởi sự chủ động và điều hành bởi nhiều cơ quan thẩm quyền khác nhau.
Do bởi sự phát triển của Houston tiếp tục gia tăng và các chính quyền tiểu bang và địa phương không chú tâm đến việc phát triển các hệ thống di chuyển công cộng như xe lửa và xe buýt, nên sự tăng trưởng chỉ còn được biểu hiện qua việc phát triển các đường lộ trên một diện tích càng ngày càng lớn rộng ra, dẫn đến việc thiết lập một xa lộ vành đai thứ ba bao quanh vùng Houston: đó là xa lộ State Highway 99, còn gọi là Grand Parkway, bắt đầu từ năm 1994 với đoạn nối liền từ Xa lộ I-69 ở Sugar Land đến Westpark Toll road. Xa lộ 99 phải được chia thành 11 phân đoạn khác nhau để xây cất cũng như tìm kiếm ngân quỹ tài trợ, với chiều dài tổng cộng khoảng 170 dặm sau khi hoàn tất.
Vào năm 2016, một đoạn nối liền hai xa lộ I-45 và I-69 giữa hai thị xã Spring và New Caney đã được mở ra. Đến tháng 5/2022, một đoạn khác của Xa lộ Vành đai 99 ở phía đông bắc đã được khánh thành. Tuy nhiên, tại một số nơi lưu lượng xe di chuyển mỗi ngày cũng có lúc tăng cao hơn dự trù lúc ban đầu. Do đó, Bộ Giao thông Texas đã phải lên kế hoạch nới rộng khúc xa lộ này từ hai làn xe lên thành ba làn xe dọc theo một đoạn đường ở phía tây bắc của Harris County.
Nếu mọi sự diễn ra tốt đẹp, việc xây cất sẽ bắt đầu từ tháng 2/2024 ở đoạn giữa xa lộ SH 249 và đường Kuykendahl. Và sau đó sẽ là đoạn giữa xa lộ I-10 và xa lộ 290 sẽ bắt đầu vào năm 2026. Điều đáng mừng là tuy xa lộ được nới rộng thêm hơn nhưng lệ phí sử dụng sẽ không gia tăng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email