Xăng, dầu ở Việt Nam tiếp tục tăng giá

Liên Bộ Tài chính – Công  thương Việt Nam chiều 12/5 có quyết định tiếp tục tăng giá các loại xăng, dầu trong nước và mức tăng lần này được nói cao nhất so với các lần trước trong vòng 15 tháng qua.

Truyền thông Nhà nước cùng ngày cho biết giá xăng E5 tăng 438 đồng/lít lên 18.426 đồng/lít; giá xăng A95 tăng 370 đồng lên mức 19.531 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 446 đồng/lít lên 14.774 đồng/lít, giá dầu hỏa tăng 566 đồng/lít lên 3.825 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 256 đồng/kg lên mức 14.279 đồng/lít. Như vậy kể từ ngày 29/2/2020, giá xăng E5 và A95 tăng liên tiếp và đạt mức cao nhất.

Từ nửa năm qua kể từ ngày 11/11/2020, giá xăng E5 tăng hơn 4.500 đồng/lít, giá xăng A95 tăng hơn 4.800 đồng/lít.

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần này, liên Bộ Tài chính – Công Thương VN tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả loại xăng, dầu

Xem thêm

Nhận báo giá qua email