Xao động trong ngành cao kỹ Hoa Kỳ khi công ty Google cho 12 ngàn nhân viên nghỉ việc

New York:Trong một điện thư gửi cho nhân viên hôm thứ sáu ngày 20 tháng 1, ông Sundai Pichai, chủ tịch điều hành của công ty cao kỹ loan báo là công ty này sẽ cho 12 ngàn nhân viên nghỉ việc.
Công ty Google là một đại công ty cao kỹ cũng cho layoff nhân viên, theo sau những công ty khác, vì những lo ngại là nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ lâm vào vòng suy thoái trong những tháng sắp tới?
Những nhân viên bị nghỉ việc sẽ nhận tiền thất nghiệp 16 tuần cộng thêm 2 tuần cho mỗi năm mà người nhân viên này đã làm cho công ty Google.
Sau 10 năm phát triển, nhất là sau 2 năm có đại dịch covid, lợi nhuận của các công ty Hoa Kỳ và nhất là các công ty cao kỹ không còn dồi dào như xưa, nhất là trong thời gian có mức lạm phát gia tăng, người tiêu thụ không có khả năng mua sắm như trước.
Trong ngày thứ tư 18 tháng 1 trước đó, công ty Amazon cũng bắt đầu cho 18 ngàn nhân viên nghỉ việc.
Công ty Microsoft cũng cho 10 ngàn nhân viên nghỉ việc.
Nhà tỷ phú Elon Musk cũng cho hàng ngàn nhân viên của các công ty Tesla và Twiiter nghỉ việc trong những tuần trước đó.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email