Xe cảnh sát Victoria sắp tới sẽ để đèn ‘cruise lights’ liên tục?

Nhằm gia tăng việc dễ được nhận thấy trên đường sá, các xe cảnh sát của thành phố Victoria sắp tới sẽ để các đèn “cruise lights” liên tục ở mọi nới, mọi lúc ngay cả trong những tình uống không có gì khẩn cấp.

Đây là một dự án thử nghiệm sẽ kéo dài trong 1 năm. Theo đó, lần đầu tiên ở Canada, các đèn “non-emergency” màu xanh chiếu sáng liên tục trước tiên sẽ được lắp đặt thử nghiệm cho 6 trong tổng số 40 xe cảnh sát Victoria. Sở Cảnh sát Victoria (Victoria Police Department – VicPD) nói đang chờ đợi sự chấp thuận này từ phía bộ vận tải và hạ tầng.

Theo cảnh sát trưởng Del Manak, lý do có việc này là vì các cư dân rất muốn nhìn thấy có sự “gia tăng hiện diện của cảnh sát trong các cộng đồng, trong mọi tình huống”. Ông cho biết sở cảnh sát đã mua rồi những đèn như thế, là loại khác với loại đèn công vụ khẩn cấp, và sẽ kích hoạt chúng sau khi dự án được chấp thuận. Đèn sẽ được lắp trên mỗi đầu của thanh đèn (light-bar) ở trên nóc của mọi xe cảnh sát. Ông Manak hy vọng dự án sẽ được chấp thuận trong vòng 3 tháng.

Cần biết, hiện tại, trong khi các điều mục 4.28 (2) và (8) trong các quy định có ghi trong Đạo Luật Xe có Động cơ của tỉnh bang (Motor Vehicle Act Regulations – MVAR) cho phép các đèn emergency màu đỏ và xanh trên các xe cảnh sát, thì một số sở cảnh sát ở Mỹ trong đó có Georgia, Virginia, Ohio và Hawaii gần đây cũng đã chọn dùng các đèn “cruise lights” màu xanh chiếu sáng liên tục cho những tình huống không khẩn cấp. Cảnh sát ở Delta B.C. cũng đang trong các “giai đoạn sơ khởi” để nghiên cứu các đèn “cruise lights” này, theo lời ông Cris Leykauf – giám đốc đặc trách các vần đề công vụ của sở cảnh sát Delta.

Để dự án thử nghiệm nói trên của VicPD có hiệu lực thực thi, họ trước hết phải có sự đồng ý bằng văn bản của tỉnh bang cho việc sử dụng loại đèn mới này, như đã được khái quát trong điều mục 4.02 của MVAR. Có tin cảnh sát Victoria đã bắt đầu tìm kiếm sự chấp thuận này từ tháng 7 năm ngoái.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email