Xe đạp điện được phép sử dụng ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm nay 2020, cư dân trong tỉnh bang Ontario được phép sử dụng xe đạp điện trên các đường trong các thành phố của tỉnh bang Ontario, cũng như các công ty cho mướn xe đạp điện cũng có quyền thiết lập các nơi cho mướn xe.
Dự án thử nghiệm việc dùng xe đạp sẽ kéo dài trong vòng 5 năm, trước khi chính quyền tỉnh bang quyết định có nên cho sử dụng xe đạp điện dài hạn.
Theo những ý kiến của các nhà chuyên môn thì việc cho dùng xe đạp điện sẽ cắt giảm những trì trệ lưu thông và cắt giảm ô nhiễm môi trường.
Những xe đạp điện chỉ được phép chạy với vận tốc tối đa là 24 cây số một giờ và phải gắn chuông.
Những người sử dụng phải ít nhất 16 tuổi và phải đội mũ bảo vệ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email