Xếp hàng 14 tiếng đồng hồ chờ mua bánh mì burger

Aurora, Colorado: Theo những tin tức loan báo thì trong hôm thứ sáu ngày 20 tháng 11, một chi nhánh của tiệm bán burger ở thành phố Aurora, tiểu bang California có tên là In-N-Out Burger khai trương ở tiểu bang Colorado và khách hàng đã xếp hàng dài cả nhiều cây số, làm cản trở lưu thông, để có thể mua được món bánh mì burger đặc biệt này.
Người ta sắp hàng dài gần 3 cây số, để chờ mua và có người đã phải xếp hàng chờ 14 tiếng đồng hồ mới đến lượt.
Cũng theo các nguồn tin loan báo thì cũng có những vụ ẩu đả dành chỗ trong bãi đậu xe.
In-N-Out Burger là một hệ thống nhà hàng bán đồ ăn nhanh lâu đời trên 70 năm và nổi tiếng ở Hoa Kỳ.
Hệ thống nhà hàng In-N-Out Burger chỉ có chi nhánh ở 6 tiểu bang là California, Nevada, Arizona, Utah, Texas, Oregon và bây giờ là Colorado.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email