Xứ Ấn Độ trở nên quá nóng không sống được?

Tân Đề Li: Trong mùa hè năm nay, những trận sóng nóng đang diễn ra ở Ấn Độ, đã làm thiệt mạng hàng trăm người, mà theo nhận xét của những nhà khoa học thì tình trạng chết vì nóng sẽ còn gia tăng ở xứ này trong những năm sắp đến.
Mùa nóng ở Ấn thường kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng 7 hàng năm.

Theo nhận xét của the Intergorvermental Panel on Climate Change thì Ấn Độ là một trong những xứ bị hậu quả nhiều nhất về sự hâm nóng môi trường.
Các chuyên gia của viện công nghệ MIT cho là cho dù thế giới thành công trong việc giới hạn việc thay đổi môi trường, một phần của xứ Ấn Độ có thể sẽ trở nên quá nóng cho con người trong những năm sắp đến?
Trong khi hai khoa học gia AK Sahai cà Sushimita Joseph của viện Khí Tượng Ấn lại bi quan cho là trong tương lai, toàn thể xứ Ấn sẽ không thích hợp cho con người sinh sống.
Trong những ngày đầu tháng 7 năm nay 2019, nhiệt độ ở thành phố Tân Đề Li lên tới 48 độ C, và lên tới 50.6 độ C ở vùng Churu in Rajasthan.
Những trận sóng nóng đang hoành hoành trong mùa hè năm nay, không những ở Ấn Độ mà còn ở các quốc gia khác như Tây Ban Nha, Trung quốc, Nepal, Zimbabwe và ngay cả ở Việt Nam.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email