Xuân nay tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi.

Saigon: Trong ngày Lễ Tình Nhân 14 tháng 2 , những cô thiếu nữ xin tươi đến chùa cầu khẩn sao cho gặp được người trong mộng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email