Xưởng đóng tàu Davie sẽ tu sửa các tàu chở hàng của hải quân Canada

Ottawa: Sau hai tuần thảo luận, trong hôm thứ hai ngày 30 tháng 11, các giới chức trong chính quyền đảng Tự Do liên bang đã chấp thuận thỏa ước 700 triệu dollars cho xưởng đóng tàu Davie tu sửa các tàu chở hàng của hải quân Canada.
Thỏa ước này đã được chính quyền đảng Bảo Thủ thông qua từ năm ngoái, nhưng hợp đồng chưa được ký kết thì gặp sự tan hàng của chính quyền đảng này.
Theo bản hợp đồng, hãng đóng tàu Davie ở tỉnh bang Quebec sẽ sửa chữa các tàu chở hàng của hải quân Canada trong vòng 7 năm.
Hiện nay có 250 nhân viên làm trong xưởng đóng tàu Davie trực thuộc nghiệp đoàn lao động, và trong vài ngày sắp tới, hãng đóng tàu này sẽ mướn thêm 400 nhân viên, chuẩn bị cho việc tu sửa các tàu của hải quân Canada.